We are one in Celebrating the 123rd Philippine Independence Day

May we think of freedom, not as the right to do as we are please, but as the opportunity to do what is right.
-Unknown

You are Loved

Velaris Residence First Concrete Pouring Ceremony

We are truly Blessed 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

First Concrete Pouring Ceremony for The Velaris Residence held last May 17.  

Eid al-Fitr

In every smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that knocks your door – May Allah bless you!

Eid Mubarak!

Monocrete celebrates Nurses’ Day 2021

“If you save one life, you’re a hero. If you save 100 lives, you’re a nurse”

-Curtis Chin, Former US Ambassador

Labor Day 2021

Isang pagpupugay sa lahat ng mga Mangagagawang Pilipino.

Sa kabila ng ating pinagdadaanan at walang katiyakan na kinabukasan ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa at patuloy na nagtutulungan, nagsusumikap at humuhubog ng magandang bukas para ating pamilya, para sa ating Bayan.