Labor Day 2021

Isang pagpupugay sa lahat ng mga Mangagagawang Pilipino.

Sa kabila ng ating pinagdadaanan at walang katiyakan na kinabukasan ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa at patuloy na nagtutulungan, nagsusumikap at humuhubog ng magandang bukas para ating pamilya, para sa ating Bayan.